IZ.271.22.2018 Otwarte Strefy Aktywności na terenie gminy Kartuzy

W dniu 18.05.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 560772-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Otwarte Strefy Aktywności na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.22.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 
IZ.271.21.2018 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

W dniu 11.05.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 554750-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu”

 

Znak sprawy: IZ.271.21.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Link do dokumentacji z postępowania IZ.271.13.2018

23.05.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 
IZ.271.23.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników

W dniu 11.05.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 556609-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.23.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

21-05-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

 
Wykaszanie poboczy dróg gminnych

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostaw o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Wykaszanie poboczy dróg gminnych

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.05.2018 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.19.2018 Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy

 Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki pn.: Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.

 

05-04-2018 r.

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

27-04-2018 r.

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Z Wykonawcą zawarto umowę na okres od dnia jej zawarcia do dni a31.12.2018 r.

 
IZ.271.13.2018 Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy

W dniu 20.03.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  525145-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu

Znak sprawy: IZ.271.13.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

30-03-2018 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 z dn. 29.03.2018 r.

11-04-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Oświadczenie o grupie kapitałowej

07-05-2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

2) Informacja o unieważnieniu wyników postępowania oraz wyborze najkorzystniejszej oferty po ponowieniu czynności badania i oceny ofert

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1504016
Teraz odwiedza nas 1 gość
herb Kartuz
your IP is: 54.224.108.85, proxy: 54.224.108.85, host: ec2-54-224-108-85.compute-1.amazonaws.com (54.224.108.85)