IZ.271.15.2018 Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę i budowę dróg

W dniu 16.03.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  532282-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę i budowę dróg na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.15.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 
IZ.271.12.2018 Budowa dwóch wiat handlowych w konstrukcji stalowo- drewnianej

W dniu 23.02.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  522434-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa dwóch wiat handlowych w konstrukcji stalowo – drewnianej na terenie działki o nr ew. gr. 48/2, 48/7 oraz 50, obręb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.12.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

4) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

15-03-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 
IZ.271.17.2018 Oczyszczanie nawierzchni na terenie gminy Kartuzy

W dniu 12.03.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  529672 - N - 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.17.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 
IZ.271.4.2018 Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach - etap II

W dniu dzisiejszym, tj. 02.03.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  526109-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach – etap II

 

Znak sprawy: IZ.271.4.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

19-03-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

20-03-2018 r.

1) Informacja o unieważnieniu postępowania

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dwóch wiat handlowych

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dwóch wiat handlowych w konstrukcji stalowo-drewnianej na terenie działki o nr ew. gr. 48/2, 48/7 oraz 50 obręb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.6.1.2018.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.03.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

19-03-2018 r.

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kładki

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad torami linii kolejowej PKP nr 229 (Kartuzy - Lębork) w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.10.13.2017.JWZ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.03.2018 r. do godz. 14:00

 

Dokumenty do pobrania:

07-03-2018 r.

09-03-2018 r. 

 
IZ.271.14.2018 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kartuzy

W dniu 23.02.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  522603 -N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.14.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

14-03-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

19-03-2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu przy ul. Majkowskiego w ...

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach”

 

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: KM.IZ.7011.13.3.2018.DM

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.03.2018 r. do godz. 12:00


Dokumenty do pobrania:

08.03.2018 r.

 
IZ.271.9.2018 Budowa kładki pieszo- rowerowej

W dniu 20.02.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  514855-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w ramach projektu pn.:
„Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”

 

Znak sprawy: IZ.271.9.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

07-03-2018 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 z dn. 6.03.2018 r.

3) Załączniki do wyjaśnień

4) Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

5) Wyjaśnienia nr 2 z dn. 7.03.2018 r.

Uwaga - Modyfikacja warunku udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert

6) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

7) Wyjaśnienia nr 3 i modyfikacja nr 2 z dnia 7.03.2018 r.

14-03-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Oświadczenie o grupie kapitałowej

 
IZ.271.10.2018 Budowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

W dniu 15.02.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  518661-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.10.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

28-02-2018 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

3) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do treści SIWZ z dnia 28.02.2018 r.

4) Poprawiony przedmiar robót

5) STWiOR  - ogrodzenia

1.03.2018 r.

1) Wyjaśnienia nr 2

07-03-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kompleksu lekkoatletycznego

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową kompleksu lekkoatletycznego i przebudową boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.11.4.2017.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.02.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

19-03-2018 r.

 
IZ.271.5.2018 Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego

W dniu dzisiejszym, tj. 30.01.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  511545-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.5.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

13-02-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do treści SIWZ z dni a13.02.2018 r.

3) Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ

4) Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ

15-02-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 2 do treści SIWZ z dnia 15.02.2018 r.

3) Zmodyfikowany załącznik nr 4

21-02-2018 r. 

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

16-03-2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
Plan zamówień publicznych Gminy Kartuzy na 2018 rok

25.01.2018 r.

 
IZ.271.58.2017 Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie

W dniu 21.12.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  635329 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA GERIATRYCZNEGO W SIANOWIE

 

Znak sprawy: IZ.271.58.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

08-01-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1

3) Uzupełnienie dokumentacji technicznej

 

17-01-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Modyfikacja nr 2 treści SIWZ

UWAGA: W wyniku dokonanej modyfikacji treści SIWZ zmieniono termin składania ofert na dzień 23.01.2018 r.

23-01-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

14-02-2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

>> pełny tekst >>
 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1460114
herb Kartuz
your IP is: 54.81.128.172, proxy: 54.81.128.172, host: ec2-54-81-128-172.compute-1.amazonaws.com (54.81.128.172)