IZ.271.27.2016 Zakup i dostawa zabawek do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego

W dniu 26.08.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  303159 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zakup i dostawa zabawek do nowo utworzonych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym

 

Znak sprawy: IZ.271.27.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

 
IZ.271.24.2016 Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego

W dniu 26.08.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  303014 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do nowo utworzonych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym

 

Znak sprawy: IZ.271.24.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

 
IZ.271.18.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach. (Znak sprawy: IZ.271.18.2016).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe

SOMBUD Mirosław Socha

83-314 Somonino, ul. Ceramiczna 1A

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 233.700,00 oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.21.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego pn.: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności 1, Szkoły Podstawowej w Łapalicach przy ul. Szkolnej 2, Zespołu Szkół w Kiełpinie przy ul. Szkolnej 29 oraz Zespołu Szkół w Staniszewie, Staniszewo 2A na potrzeby ośrodków wychowania przedszkolnego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

1) Odnośnie Części nr 1 zamówienia - Zakład Remontowo – Budowlany KRASBUD Ryszard Krause, 83-300 Smętowo Chmieleńskie, ul. Polna 27c

Wykonawca zaoferował realizację Części nr 1 zamówienia za cenę 237.327,86 zł brutto oraz okres gwarancji 36 m-cy

2) Odnośnie Części nr 3 zamówienia - Zakład Usługowo - Handlowy ELMAR Roman Lila, Łapalice, ul. Prokowska 6, 83-300 Kartuzy

Wykonawca zaoferował realizację Części nr 3 zamówienia za cenę 185.374,75 zł brutto oraz okres gwarancji 36 m-cy

Wskazani Wykonawcy uzyskali łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert dla poszczególnych Części zamówienia (kryterium: cena – 95%, oferowany okres gwarancji – 5%).

 

Z uwagi na brak ofert na Część nr 2 i 4 zamówienia, postępowanie w tych częściach zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.19.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 r. (Znak sprawy: IZ.271.19.2016).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 r., na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 598.971,66 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.20.2016 Informacja o wyborze oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy (znak sprawy: IZ.271.20.2016)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. S.K.

83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 1D

który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości:

  • Część nr 1 – 116.402,83 zł brutto
  • Część nr 2 – 418.229,03 zł brutto

oraz uzyskał tym samym najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, termin płatności – 5%).

>> pełny tekst >>
 
Remont wiat przystankowych komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kartuzy

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Remont wiat przystankowych komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kartuzy

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: KM.7031.25.35.2.2016.DM

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2016 r. godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 

11-08-2016 r.

Informacja o wyborze oferty

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.20.2016 Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy

W dniu 27.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  164011 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ GMINY KARTUZY

 

Znak sprawy: IZ.271.20.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.21.2016 Adaptacja pomieszczeń .... na potrzeby ośrodków wychowania przedszkolnego

W dniu 20.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 146175-2016 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności 1, Szkoły Podstawowej w Łapalicach przy ul. Szkolnej 2, Zespołu Szkół w Kiełpinie przy ul. Szkolnej 29 oraz Zespołu Szkół w Staniszewie, Staniszewo 2A na potrzeby ośrodków wychowania przedszkolnego 

 

Znak sprawy: IZ.271.21.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja techniczna dla Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dla Części nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dla Części nr 3 zamówienia

6) Dokumentacja techniczna dla Części nr 4 zamówienia

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.19.2016 Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

W dniu 19.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 144155-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie 7 odcinków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Kartuzy w 2016 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.19.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja

 

25-07-2016 r.

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2) Modyfikacja nr 1

3) Aktualna dokumentacja dla przebudowy drogi gminnej w Kaliskach, dz. 15

 

28-07-2016 r.

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 2

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.16.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierżążno - Kartuzy”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy DW 211 odcinek Dzierżążno - Kartuzy”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 197.175,33 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń przyległych do hali basenowej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń przyległych do hali basenowej w budynku pływalni miejskiej w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

Znak sprawy: KM.7011.17.2016.ZŁ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.07.2016 r. godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.13.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:      postępowania prowadzonego pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola i szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej zlokalizowanej na terenie działki nr 384/8 i nr 235/1 obręb geodezyjny Brodnica Górna”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola i szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania
w Brodnicy Górnej zlokalizowanej na terenie działki nr 384/8 i nr 235/1 obręb geodezyjny Brodnica Górna”, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Części XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy:

Zakład Usługowo Handlowy „Sław – Bud” Sławomir Strzałkowski, 26-631 Jastrzębia, Owadów 93

- który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 1.447.896,02 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. W/w Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: cena – 95%, okres gwarancji – 5%).

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.14.2016 Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I

W dniu 11.07.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 129833-2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi - etap I: Budowa dworca w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudową ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną 

 

Znak sprawy: IZ.271.14.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

3) Dokumentacja projektowa

4) STWiOR

5) Przedmiar

 

15.07.2016 r.

 

01.08.2016 r.


16.08.2016 r.

 

17.08.2016 r.


22.08.2016 r.

 

26.08.2016 r.

 

 

>> pełny tekst >>
 © 2016 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1132492
herb Kartuz
your IP is: 54.145.65.62, proxy: 54.145.65.62, host: ec2-54-145-65-62.compute-1.amazonaws.com (54.145.65.62)