IZ.271.5.2017 Prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.5.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

12-01-2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.48.2016 Edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci przedszkolnych

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.48.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.2.2017 Prowadzenie zajęć logopedycznych

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.2.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.45.2016 Prowadzenie zajęć wsparcia

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć wsparcia w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.45.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.41.2016 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do szkół na terenie Gminy Kartuzy

 

W dniu 03.01.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 001-001022 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do szkół na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.41.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

 
IZ.271.44.2016 Prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.44.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

05-01-2017 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1

12-01-2017 r.

Unieważnienie postępowania

 
IZ.271.43.2016 Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i korekcyjno- kompensacyjnej

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i korekcyjno - kompensacyjnej w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.43.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.01.2017 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 

Postępowanie unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta

 
IZ.271.42.2016 Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu

W dniu 19.12.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  369817 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu "Szkoła nowych mozliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

 

Znak sprawy: IZ.271.42.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Postępowanie unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta

 
IZ.271.46.2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby gminy Kart

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby gminy Kartuzy

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.46.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.12.2016 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 

20-12-2016


23-12-2016


12-01-2017

Gmina Kartuzy zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby gminy Kartuzy z Pocztą Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa.

Wartość zawartej umowy: 634 963,16 zł

 

 
IZ.271.40.2016 Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy w 2017 i 2018 roku

W dniu 09.12.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  363071 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy w 2017 i 2018 roku

 

Znak sprawy: IZ.271.40.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

19-12-2016 r.

21-12-2016 r.

 
Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego w Kartuzach poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: R.041.15.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.12.2016 r. do godz. 18:00

 

Dokumenty do pobrania:

05-12-2016 r.

 
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Strugi Klasztornej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Strugi Klasztornej i brzegu jeziora Klasztorne Małe przy ul. Czerwonego Krzyża w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu zlewni jezior kartuskich

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: OŚ.6324.4.2016.OG

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.12.2016 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 © 2017 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1201393
herb Kartuz
your IP is: 54.92.229.162, proxy: 54.92.229.162, host: ec2-54-92-229-162.compute-1.amazonaws.com (54.92.229.162)