IZ.271.37.2018 Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy

W dniu 16.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  589867-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.37.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

 
IZ.271.39.2018 Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

W dniu 16.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  589400-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.39.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.34.2018 Przebudowa drogi gminnej nr G155291G w Starej Hucie - droga transportu rolnego 2018 r

W dniu 10.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  586383-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr G 155291G w Starej Hucie – droga transportu rolnego 2018 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.34.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

 

 
IZ.271.33.2018 Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w rejonie Sianowo - Mirachowo

W dniu 5.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  584187-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w rejonie Sianowo - Mirachowo

 

Znak sprawy: IZ.271.33.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

11-07-2018 r.

1) Wyjaśnienia nr 1

13-07-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 
IZ.271.32.2018 Projekt branżowy inżynierii ruchu i branży elektrycznej oraz budowa sygnalizacji

W dniu 5.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  584137-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Projekt branżowy inżynierii ruchu i branży elektrycznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Mściwoja II w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.32.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.30.2018 Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

W dniu 3.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  582919-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.30.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.31.2018 Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i ...

W dniu 02.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  582411-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz zagospodarowaniem przyległego terenu

 

Znak sprawy: IZ.271.31.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kładki dla pieszych i rowerzystów

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad torami linii kolejowej PKP nr 229 (Kartuzy - Lębork) w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.10.20.2017.JWZ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2.07.2018 r. do godz. 14:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.28.2018 Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach - etap II

W dniu 18.06.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  574055-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach – etap II

 

Znak sprawy: IZ.271.28.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

2.07.2018 r.

1) Wyjaśnienia nr 1

4.07.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 
IZ.271.29.2018 Przebudowa gminnych dróg gruntowych

W dniu 15.06.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  573896-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa gminnych dróg gruntowych - ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu YOMB oraz ułożenie nawierzchni asfaltowych – rejon II

 

Znak sprawy: IZ.271.29.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna- Część nr 1

4) Dokumentacja techniczna- Część nr 2

5) Dokumentacja techniczna- Część nr 3

2.07.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

11.07.2018 r. 

1) Informacja o wyborze oferty

 
IZ.271.25.2018 Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przyległego przy Szkole ...

W dniu 11.06.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  571128-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przyległego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach w ramach rewaloryzacji Parku im. Dr Kotowskiego

 

Znak sprawy: IZ.271.25.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

20-06-2018 r.

26-06-2018 r.

3-07-2018 r.

 
IZ.271.27.2018 Budowa kładki pieszo-rowerowej

W dniu 30.05.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  566545-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w ramach projektu pn.:
„Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”

 

Znak sprawy: IZ.271.27.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

 

11.06.2018 r.

18.06.2018 r.

25.06.2018 r.

 
Plan zamówień publicznych Gminy Kartuzy na 2018 rok

25.01.2018 r.

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1536668
herb Kartuz
your IP is: 54.224.17.157, proxy: 54.224.17.157, host: ec2-54-224-17-157.compute-1.amazonaws.com (54.224.17.157)