R.041.6.2018 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. awka Niepodlegoci dla samorzdw
Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie dostawy z montaem o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:
 
awka Niepodlegoci dla samorzdów
 
Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pón. zm.).
 

TERMIN SKADANIA OFERT: 12.11.2018 r. do godziny 18:00.

 
Dokumenty do pobrania:

 

08.11.2018r.


14.11.2018r.
 
 
IZ.271.65.2018 Przebudowa budynku i zmiana sposobu uytkowania czci mieszkalnej na funkcj owiato

W dniu 02.11.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  643958-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa budynku i zmiana sposobu uytkowania czci mieszkalnej na funkcj owiatow ZKiW w Brodnicy Górnej

 

Znak sprawy: IZ.271.65.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

 
IZ.271.64.2018 Zimowe utrzymanie drg, placw i chodnikw gminnych na terenie miasta i soectw Gminy

W dniu dzisiejszym, tj. 29.10.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  642258-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i soectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2018/2019

 

Znak sprawy: IZ.271.64.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

06.11.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

 

14.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
IZ.7011.4.4.2018.JWZ Penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budow skateparku w Pa
Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usug o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:
 
„Penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budow  skateparku w Parku Solidarnoci w Kartuzach"
 
Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pón. zm.).
 
 
24.10.2018r:
 
 
05.11.2018r:
 
IZ.271.58.2018 Nadzr inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Rozbudowa z przebudow budynku u

W dniu 18.10.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 638247-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ”Rozbudowa z przebudow budynku uytecznoci publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmian sposobu uytkowania z biblioteki z czytelni na centrum usug spoecznych wraz z zagospodarowaniem wewntrznego kwartau w ssiedztwie budynku”

 

Znak sprawy: IZ.271.58.2018

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3)  Postpowanie IZ.271.43.2018


 

22.10.2018

Wyjanienia nr 1 do treci SIWZ z dnia 22.10.2018

23.10.2018

Wyjanienia nr 2 do treci SIWZ z dnia 23.10.2018

 

26.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór owiadczenia dot. grupy kapitaowej

 

 
IZ.271.61.2018 Rozbudowa ukadu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach. Zadaszenie nad p

W dniu 17.10.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 633033-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rozbudowa ukadu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach. Zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Znak sprawy: IZ.271.61.2018

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

02.11.2018

Wyjanienia nr 1 do treci SIWZ z dnia 02.11.2018

 

08.11.2018

Wyjanienia nr 2 do treci SIWZ z dnia 08.11.2018

STWiORB balustrad

 

09.11.2018

Wyjanienia nr 3 do treci SIWZ z dnia 09.11.2018

 

13.11.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór owiadczenia dot. grupy kapitaowej

 

 
IZ.271.62.2018 Zimowe utrzymanie drg, placw i chodnikw gminnych na terenie miasta i soectw Gminy

W dniu dzisiejszym, tj. 08.10.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  633441-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i soectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2018/2019

 

Znak sprawy: IZ.271.62.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

 

 

17.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór owiadczenia dot. grupy kapitaowej

 

 

29.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
IZ.271.60.2018 Budowa skateparku w Parku Solidarnoci w Kartuzach

W dniu 02.10.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  630635-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa skateparku w Parku Solidarnoci w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.60.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

 

17.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór owiadczenia dot. grupy kapitaowej

 

26.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
IZ.271.47.2018 Odbir, transport i zagospodarowanie odpadw komunalnych z terenu miasta i gminy ...

W dniu 25.09.2018 r. w Suplemencie do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2018/S 184-417598 ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.47.2018

 

 

>> peny tekst >>
 © 2018 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1605911
herb Kartuz
your IP is: 54.221.9.6, proxy: 54.221.9.6, host: ec2-54-221-9-6.compute-1.amazonaws.com (54.221.9.6)