IZ.271.58.2017 Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie

W dniu 21.12.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  635329 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA GERIATRYCZNEGO W SIANOWIE

 

Znak sprawy: IZ.271.58.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

08-01-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1

3) Uzupełnienie dokumentacji technicznej

 

17-01-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Modyfikacja nr 2 treści SIWZ

UWAGA: W wyniku dokonanej modyfikacji treści SIWZ zmieniono termin składania ofert na dzień 23.01.2018 r.

23-01-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

14-02-2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

>> pełny tekst >>
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową drogi relacji Łapalice- Prokowo

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową drogi gminnej relacji Łapalice-Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: IZ.7011.15.1.2017.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumentacja z postępowania IZ.271.46.2016

Protokół z wyboru oferty

 
IZ.271.55.2017 Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego

W dniu 1.12.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  626129 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego w ramach projektu pn.:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

 

Znak sprawy: IZ.271.55.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

18-12-2017 r.

21-12-2017 r.

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1460123
herb Kartuz
your IP is: 54.81.128.172, proxy: 54.81.128.172, host: ec2-54-81-128-172.compute-1.amazonaws.com (54.81.128.172)