Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową drogi relacji Łapalice- Prokowo

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową drogi gminnej relacji Łapalice-Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: IZ.7011.15.1.2017.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumentacja z postępowania IZ.271.46.2016

Protokół z wyboru oferty

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1592741
herb Kartuz
your IP is: 54.161.77.30, proxy: 54.161.77.30, host: ec2-54-161-77-30.compute-1.amazonaws.com (54.161.77.30)