IZ.271.47.2016 Budowa drogi gminnej relacji Łapalice-Prokowo Drukuj Email

W dniu 20.01.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  11568 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

 

Znak sprawy: IZ.271.47.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3) Program Funkcjonalno - Użytkowy

 

03.02.2017 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 2 treści SIWZ z dnia 02.02.2017 r.

3) Uzgodnienia z PKP

4) Przekroje

 

14.02.2017 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

24-02-2017 r.

Informacja o wyborze oferty

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1440492
herb Kartuz
your IP is: 54.83.66.51, proxy: 54.83.66.51, host: ec2-54-83-66-51.compute-1.amazonaws.com (54.83.66.51)