IZ.271.1.2017 Budowa łącza światłowodowego oraz sieci teleinformatycznej Drukuj Email

W dniu 03.02.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  19799 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa systemie "zaprojektuj i wybuduj" łącza światłowodowego oraz sieci teleinformatycznej na potrzeby szkół z terenu Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.1.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 

09.02.2017 r.

 

23.02.2017 r.

01.03.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

13.03.2017 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1523141
Teraz odwiedza nas 2 gości
herb Kartuz
your IP is: 54.198.158.24, proxy: 54.198.158.24, host: ec2-54-198-158-24.compute-1.amazonaws.com (54.198.158.24)