IZ.271.17.2017 Przebudowa drogi gminnej - ulicy PCK w Kartuzach Drukuj Email

W dniu 08.03.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  39100 - 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Polskiego Czerwonego Krzya w Kartuzach na dz. nr ewid. gr. 236/7, 236/5, 236/6 obrb 3 Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.17.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja projektowa

 

20-03-2017

23-03-2017 r.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »© 2017 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1240338
Teraz odwiedza nas 3 goci
herb Kartuz
your IP is: 54.158.152.80, proxy: 54.158.152.80, host: ec2-54-158-152-80.compute-1.amazonaws.com (54.158.152.80)