IZ.271.5.2018 Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego Drukuj Email

W dniu dzisiejszym, tj. 30.01.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  511545-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.5.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

13-02-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do treści SIWZ z dni a13.02.2018 r.

3) Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ

4) Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ

15-02-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 2 do treści SIWZ z dnia 15.02.2018 r.

3) Zmodyfikowany załącznik nr 4

 

21-02-2018 r. 

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1440461
herb Kartuz
your IP is: 54.83.66.51, proxy: 54.83.66.51, host: ec2-54-83-66-51.compute-1.amazonaws.com (54.83.66.51)