Wykonanie dokumentacji projektowej Drukuj Email

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usugi o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcej 30 000 euro pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa Skateparku w Parku Solidarnoci w Kartuzach"

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.4.1.2018.JWZ

TERMIN SKADANIA OFERT: 20.02.2018 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

15-02-2018 r.

16-02-2018 r.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »© 2018 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1440468
herb Kartuz
your IP is: 54.83.66.51, proxy: 54.83.66.51, host: ec2-54-83-66-51.compute-1.amazonaws.com (54.83.66.51)