IZ.271.31.2018 Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i ... Drukuj Email

W dniu 02.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  582411-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz zagospodarowaniem przyległego terenu

 

Znak sprawy: IZ.271.31.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

19.07.2018 r.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1605887
herb Kartuz
your IP is: 54.221.9.6, proxy: 54.221.9.6, host: ec2-54-221-9-6.compute-1.amazonaws.com (54.221.9.6)