IZ.271.34.2018 Przebudowa drogi gminnej nr G155291G w Starej Hucie - droga transportu rolnego 2018 r Drukuj Email

W dniu 10.07.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  586383-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr G 155291G w Starej Hucie – droga transportu rolnego 2018 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.34.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

25.07.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór owiadczenia o grupie kapitaowej

30.07.2018 r.

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »© 2018 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1605902
herb Kartuz
your IP is: 54.221.9.6, proxy: 54.221.9.6, host: ec2-54-221-9-6.compute-1.amazonaws.com (54.221.9.6)