IZ.271.43.2018 Adaptacja Dworu Kaszubskiego Drukuj Email

W dniu 25.07.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  594712-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele spoeczne t.j. Centrum Usug Spoecznych i Klub Integracji Spoecznej wraz zagospodarowaniem przylegego terenu

 

Znak sprawy: IZ.271.43.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

06.08.2018r.

1)  Tre ogoszenia o zmianie ogoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Tre wyjanie i modyfikacji nr 1 z dnia 06.08.2018r.

13.08.2018r.

1) Tre ogoszenia o zmianie ogoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Tre wyjanie i modyfikacji nr 2 z dnia 13.08.2018r.

3) Schemat blokowy systemów teletechnicznych.

14.08.2018r.

1) Tre wyjanie nr 3 z dnia 14.08.2018r.

20.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór owiadczenia o grupie kapitaowe

06.09.2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »© 2018 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1605896
herb Kartuz
your IP is: 54.221.9.6, proxy: 54.221.9.6, host: ec2-54-221-9-6.compute-1.amazonaws.com (54.221.9.6)