IZ.271.48.2018 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświato Drukuj Email

W dniu 24.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  608397-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej

 

Znak sprawy: IZ.271.48.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

10.09.2018

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 10.09.2018

Zestawienie stolarki - rysunek 1

Zestawienie stolarki - rysunek 2

Zestawienie stolarki - rysunek 3

 

12.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 

03.10.2018 r.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1592753
herb Kartuz
your IP is: 54.161.77.30, proxy: 54.161.77.30, host: ec2-54-161-77-30.compute-1.amazonaws.com (54.161.77.30)