IZ.271.33.2017 Modernizacja tarasu dziedzica Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

W dniu dzisiejszym, tj. 21.07.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  556270-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Modernizacja tarasu dziedzica Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.33.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.34.2017 Budowa cigu pieszo-rowerowego w cigu promenady

W dniu dzisiejszym, tj. 21.07.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  556192-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa cigu pieszo-rowerowego w cigu promenady nad Jeziorem Karczemnym w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.34.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.37.2017 Budowa cigu pieszo-rowerowego w Gaju witopeka

W dniu dzisiejszym, tj. 20.07.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  555353-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa cigu pieszo-rowerowego w Gaju witopeka wraz z budow zatoki postojowej przy Kolegiacie w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.37.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.31.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej

W dniu 11.07.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  549023-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku Zespou Ksztacenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budow hali sportowej z cznikiem wraz z przebudow oraz budowa parkingu z ukadem komunikacyjnym”

 

Znak sprawy: IZ.271.31.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zacznikami

20.07.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOU SZKӣ W KIEPINIE

W dniu dzisiejszym, tj. 30.06.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  543070-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU ZESPOU SZKÓ  W KIEPINIE

 

Znak sprawy: IZ.271.30.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

13-07-2017 r.

1) Ogoszenie o zmianie ogoszenia o zamówieniu

2) Wyjanienia nr 1 i Modyfikacja nr 1

18.07.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

 

 

 
IZ.271.29.2017 Przebudowa drg gminnych

W dniu dzisiejszym, tj. 29.06.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  541715-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Przebudowa dróg gminnych

 

Znak sprawy: IZ.271.29.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 2 zamówienia

14.07.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
IZ.271.27.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej

W dniu 27.06.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  539977-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa budynku Szkoy Podstawowej nr 2 w Kartuzach poprzez budow hali sportowej z cznikiem oraz budowa parkingu z ukadem komunikacyjnym”

 

Znak sprawy: IZ.271.27.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Zacznik nr 1 do SIWZ

4) Zacznik nr 2 do SIWZ

5) Zacznik nr 3 do SIWZ

6) Zacznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy

7)  Zacznik nr 5 do SIWZ - Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia

8) Zacznik nr 6 do SIWZ

06.07.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
IZ.271.28.2017 Budowa maej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami

W dniu dzisiejszym, tj. 20.06.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  535672-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa maej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami

 

Znak sprawy: IZ.271.28.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 2 zamówienia

 

21-06-2017 r.

 

07-07-2017 r.

13-07-2017 r.

  • postpowanie zostao uniewanione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówie publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z pón. zm.)
 
IZ.271.23.2017 Wymiana opraw i rde owietlenia na LED ...

W dniu dzisiejszym, tj. 29.05.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  517797-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Wymiana opraw i róde owietlenia na LED w budynku Szkoy Podstawowej nr 1 w Kartuzach, Zespole Ksztacenia i Wychowania oraz Przedszkola w Brodnicy Górnej w ramach termomodernizacji placówek owiatowych

 

Znak sprawy: IZ.271.23.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 2 zamówienia

 

31.05.2017 r.

 

07.06.2017 r.

12.06.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

 10.07.2017 r.

11.07.2017 r.

 
Budowa placw zabaw przy wybranych placwkach owiatowych na terenie Gminy Kartuzy

W dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  515322-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach owiatowych
na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 3 zamówienia

 

05-06-2017 r.


07-06-2017 r.

09.06.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

25-07-2017 r.

 
Usunicie i unieszkodliwienie oraz transport wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kartuzy

Kartuzy, dnia 08.05.2017 r.

 

Burmistrz Kartuz zaprasza do zoenia oferty cenowej na wykonanie usugi o szacunkowej wartoci nie przekraczajcej 30 000 euro polegajcej na

Usuniciu i unieszkodliwieniu oraz transporcie wyrobów zawierajcych azbest z terenu Gminy Kartuzy

Postpowanie na podstawie art. 4 ust 8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).

 

Znak sprawy: O.6232.7.2017.NL

TERMIN SKADANIA OFERT: 31.05.2017 r. godz. 15:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.41.2016 Zakup i dostawa sprztu multimedialnego do szk na terenie Gminy Kartuzy

 

W dniu 03.01.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 001-001022 ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup i dostawa sprztu multimedialnego do szkó na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.41.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej  

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zacznikami

 

20-01-2017 r.


26-01-2017 r.

 

10-02-2017 r.


27-03-2017 r.

 
Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usugi o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego w Kartuzach poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pón. zm.).

 

Znak sprawy: R.041.15.2016

TERMIN SKADANIA OFERT: 12.12.2016 r. do godz. 18:00

 

Dokumenty do pobrania:

05-12-2016 r.

 © 2017 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1304717
herb Kartuz
your IP is: 23.20.8.41, proxy: 23.20.8.41, host: ec2-23-20-8-41.compute-1.amazonaws.com (23.20.8.41)