IZ.271.58.2018 Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Rozbudowa z przebudową budynku uż

W dniu 18.10.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 638247-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ”Rozbudowa z przebudową budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmianą sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią na centrum usług społecznych wraz z zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku”

 

Znak sprawy: IZ.271.58.2018

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3)  Postępowanie IZ.271.43.2018


 

22.10.2018

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 22.10.2018

23.10.2018

Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ z dnia 23.10.2018

 

 
IZ.271.61.2018 Rozbudowa układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach. Zadaszenie nad p

W dniu 17.10.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 633033-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rozbudowa układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach. Zadaszenie nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Znak sprawy: IZ.271.61.2018

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
Zapytanie ofertowe Nr KIM 2018 (IV) Zagospodarowanie skarpy przed Szkołą nr 1 w Kartuzach
Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:
 
„Zagospodarowanie skarby przed Szkołą nr 1 w Kartuzach”
 
Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.10.2018 r.

 
Dokumenty do pobrania:
 
 Zmiany do zapytania ofertowego:
Informuję, iż w Zapytaniu ofertowym nr KIM 2018(IV) z dnia 12.10.2018r. wprowadzono zmiany:

1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

w pozycji 1 - Róża The Fairy Doniczka: C2

w pozycji 2 - Jałowiec Sabiński "Tamariscifolia" - Długość sadzonki min. 30 cm.

2. SKŁADANIE OFERT
 
POZYCJA 2) 22.10.2018r.

Pozostałe elementy zapytania pozostają bez zmian.
 
IZ.271.62.2018 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i sołectw Gminy

W dniu dzisiejszym, tj. 08.10.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  633441-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2018/2019

 

Znak sprawy: IZ.271.62.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

 

 

17.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 
IZ.271.60.2018 Budowa skateparku w Parku Solidarności w Kartuzach

W dniu 02.10.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  630635-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa skateparku w Parku Solidarności w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.60.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

 

17.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 
IZ.7011.12.7.2017.JWZ- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową, przebudową
Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:
 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową, przebudową i nadbudową budynku straży pożarnej w Mirachowie”
 
Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.10.2018 r. godz. 14:00

 
Dokumenty do pobrania:
 
 
IZ.271.59.2018 Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

W dniu 28.09.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  623227-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.59.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

15-10-2018 r.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

 
IZ.271.57.2018Wykonanie robót melioracyjnych, budowlanych i drogowych w 3 rejonach sołectw Gminy K

W dniu 26.09.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  622378-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie robót melioracyjnych, budowlanych i drogowych w  3  rejonach sołectw Gminy Kartuzy

Znak sprawy: IZ.271.57.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

11-10-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

17.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
IZ.271.47.2018 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy ...

W dniu 25.09.2018 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2018/S 184-417598 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.47.2018

 

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.56.2018 Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami z ul. Kolejowej w Kiełpinie

W dniu 24.09.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  621242-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami z ul. Kolejowej w Kiełpinie

 

Znak sprawy: IZ.271.56.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

10.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 

 

17.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
IZ.271.53.2018 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Sian

W dniu 29.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  610454-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectw Bącz, Mezowo, Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sitno w ramach Funduszu Sołeckiego

 

Znak sprawy: IZ.271.53.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

13.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

03.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
IZ.271.48.2018 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświato

W dniu 24.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  608397-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową ZKiW w Brodnicy Górnej

 

Znak sprawy: IZ.271.48.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

10.09.2018

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 10.09.2018

Zestawienie stolarki - rysunek 1

Zestawienie stolarki - rysunek 2

Zestawienie stolarki - rysunek 3

 

12.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 

03.10.2018 r.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
Plan zamówień publicznych Gminy Kartuzy na 2018 rok

25.01.2018 r.

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1592754
herb Kartuz
your IP is: 54.161.77.30, proxy: 54.161.77.30, host: ec2-54-161-77-30.compute-1.amazonaws.com (54.161.77.30)