IZ.271.52.2018 Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP

W dniu 17.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  605664-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP Staniszewo

 

Znak sprawy: IZ.271.52.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 
IZ.271.51.2018 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mir

W dniu 16.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  605232-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirachowie

 

Znak sprawy: IZ.271.51.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.35.2018 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprz

W dniu 14.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  604770-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Łapalice

 

Znak sprawy: IZ.271.35.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.38.2018 Rewaloryzacja parku przy ul. A. Majkowskiego w Kartuzach

W dniu 13.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  603837-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Rewaloryzacja parku przy ul. A. Majkowskiego w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.38.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.46.2018 Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej

W dniu 09.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  602352-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

 

Znak sprawy: IZ.271.46.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.45.2018 Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy ul. Mściwoja II w Kartuzach

W dniu 03.08.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  599351-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy ul. Mściwoja II w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.45.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

20.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

 
IZ.271.40.2018 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Kartuzy

W dniu 26.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  595274-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.40.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

13.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

20.08.2018 r.

1) Informacja o unieważnieniu postępowania

 
IZ.271.36.2018 Kaszubska Trasa Rowerowa

W dniu 26.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  594919-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Kaszubska Trasa Rowerowa

 

Znak sprawy: IZ.271.36.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna dla Części 1

4) Dokumentacja techniczna dla Części 2

5) Dokumentacja techniczna dla Części 3

13.08.2018 r.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 
IZ.271.43.2018 Adaptacja Dworu Kaszubskiego

W dniu 25.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  594712-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz zagospodarowaniem przyległego terenu

 

Znak sprawy: IZ.271.43.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

06.08.2018r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Treść wyjaśnień i modyfikacji nr 1 z dnia 06.08.2018r.

13.08.2018r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Treść wyjaśnień i modyfikacji nr 2 z dnia 13.08.2018r.

3) Schemat blokowy systemów teletechnicznych.

14.08.2018r.

1) Treść wyjaśnień nr 3 z dnia 14.08.2018r.

20.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

 
IZ.271.42.2018 Świadczenie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych

W dniu 23.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  592952-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Świadczenie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych

 

Znak sprawy: IZ.271.42.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2.08.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

14.08.2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
Plan zamówień publicznych Gminy Kartuzy na 2018 rok

25.01.2018 r.

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1558361
Teraz odwiedza nas 3 gości
herb Kartuz
your IP is: 54.198.195.11, proxy: 54.198.195.11, host: ec2-54-198-195-11.compute-1.amazonaws.com (54.198.195.11)