Wykonanie banerw informacyjnych oraz tabliczek pamitkowych o realizacji inwestycji ...

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcej 30 000 euro pn.:

Wykonanie banerów informacyjnych oraz tabliczek pamitkowych o realizacji inwestycji z projektu pn. "Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz"

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.

 

TERMIN SKADANIA OFERT: 25.06.2018 r. do godz. 18:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
Zakup i dostawa sprztu multimedialnego do szk na terenie Gminy Kartuzy

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcej 30 000 euro pn.:

Zakup i dostawa sprztu multimedialnego do szkó na terenie Gminy Kartuzy

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.

 

TERMIN SKADANIA OFERT: 29.06.2018 r. do godz. 15:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.28.2018 Budowa cigu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Maym w Kartuzach - etap II

W dniu 18.06.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  574055-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa cigu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Maym w Kartuzach – etap II

 

Znak sprawy: IZ.271.28.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.29.2018 Przebudowa gminnych drg gruntowych

W dniu 15.06.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  573896-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa gminnych dróg gruntowych - uoenie pyt drogowych wielootworowych typu YOMB oraz uoenie nawierzchni asfaltowych – rejon II

 

Znak sprawy: IZ.271.29.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna- Cz nr 1

4) Dokumentacja techniczna- Cz nr 2

5) Dokumentacja techniczna- Cz nr 3

 
IZ.271.25.2018 Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przylegego przy Szkole ...

W dniu 11.06.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  571128-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przylegego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach w ramach rewaloryzacji Parku im. Dr Kotowskiego

 

Znak sprawy: IZ.271.25.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

20-06-2018 r.

 
IZ.271.24.2018 Zagospodarowanie terenu wzdu Strugi Klasztornej w Kartuzach

W dniu 08.06.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  570435-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenu wzdu Strugi Klasztornej w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.24.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 
Usunicie i unieszkodliwianie oraz transport wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kartuzy

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usugi o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcej 30 000 euro pn.:

Usunicie i unieszkodliwianie oraz transport wyrobów zawierajcych azbest z terenu Gminy Kartuzy

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.

 

TERMIN SKADANIA OFERT: 29.06.2018 r. do godz. 15:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.26.2018 Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele spoeczne t.j. Centrum Usug Spoecznych i ...

W dniu 01.06.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  566741-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele spoeczne t.j. Centrum Usug Spoecznych i Klub Integracji Spoecznej wraz zagospodarowaniem przylegego terenu

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

19.06.2018 r.

Postpowanie uniewania si na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych - w postpowaniu nie wpyna adna oferta.

 
IZ.271.27.2018 Budowa kadki pieszo-rowerowej

W dniu 30.05.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  566545-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa kadki pieszo-rowerowej nad torami PKP w ramach projektu pn.:
„Budowa wza integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”

 

Znak sprawy: IZ.271.27.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

 

11.06.2018 r.

18.06.2018 r.

 
Rewitalizacja dna jeziora pod mostem w Rboszewie

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usugi o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

Pomorskie szlaki kajakowe - Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowoci Rboszewo

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.

 

Znak sprawy: KM.IZ.7013.3.2018.DM

TERMIN SKADANIA OFERT: 12.06.2018 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
Penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budow Otwartych Stref Aktywnoci

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie usugi o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

Penienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budow Otwartych Stref Aktywnoci na terenie gminy Kartuzy

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.1.4.2018.JWZ

TERMIN SKADANIA OFERT: 12.06.2018 r. do godz. 14:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.22.2018 Otwarte Strefy Aktywnoci na terenie gminy Kartuzy

W dniu 18.05.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 560772-N-2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Otwarte Strefy Aktywnoci na terenie gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.22.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

04.06.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór owiadczenia o grupie kapitaowej

3) Informacja z art. 13 RODO

 

 
IZ.271.21.2018 Penienie funkcji nadzoru inwestorskiego

W dniu 11.05.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 554750-N- 2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Penienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacj projektu pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych w miecie Kartuzy, w celu poprawy retencyjnoci zlewni i ochrony przed zmianami klimatu”

 

Znak sprawy: IZ.271.21.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Link do dokumentacji z postpowania IZ.271.13.2018

23.05.2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór owiadczenia o grupie kapitaowej

14.06.2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
IZ.271.23.2018 Odbir i zagospodarowanie odpadw z publicznych pojemnikw

W dniu 11.05.2018 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 556609-N- 2018 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.23.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

21-05-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

 © 2018 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1523113
Teraz odwiedza nas 2 goci
herb Kartuz
your IP is: 54.198.158.24, proxy: 54.198.158.24, host: ec2-54-198-158-24.compute-1.amazonaws.com (54.198.158.24)