IZ.271.52.2017 Dostawa pomocy edukacyjnych

W dniu 02.11.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  610408 -N- 2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa pomocy edukacyjnych

 

Znak sprawy: IZ.271.52.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

10-11-2017 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) wzór owiadczenia o grupie kapitaowej

22-11-2017 r.

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Dostawy kruszywa do awaryjnych napraw drg gminnych

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie dostaw o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

„Dostawy kruszywa do awaryjnych napraw dróg gminnych”

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: KM.7031.25.43.2017.Z

TERMIN SKADANIA OFERT: 03.11.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
Zakup i monta piciu lamp ulicznych wraz z wykonaniem sieci owietlenia ...

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenoww postpowaniu prowadzonym  pn.:

„Zakup i monta piciu lamp ulicznych wraz z wykonaniem sieci owietlenia ulicznego nn-0,4kV na placu zabaw przy Placówce Rehabilitacyjnej w Dziernie”

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: IZ.7011.8.7.2017.JWZ

TERMIN SKADANIA OFERT: 06.11.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

10-11-2017 r.

Protokó z wyboru oferty

 
Penienie obowizkw inspektora nadzoru inwestorskiego

Urzd Miejski w Kartuzach zaprasza Pastwa do zoenia oferty cenowej na wykonanie dostawy z montaem o szacunkowej wartoci zamówienia nie przekraczajcych 30 000 euro pn.:

„Penienie obowizkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj zadania pn.: Budowa grawitacyjnego i tocznego kolektora przesyowego cieków sanitarnych relacji Kiepino-Dzierno wraz z przepompowniami cieków i sieci wodocigow oraz budowa przepompowni cieków w m. Grzybno”

Postpowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: KM.7031.25.42.2017.Z

TERMIN SKADANIA OFERT: 31.10.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

2.11.2017 r

 
IZ.271.50.2017 Czyszczenie, pogbienie roww odpywowych, budowa lub wymiana przepustw ...

W dniu dzisiejszym, tj. 13.10.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  602082-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Czyszczenie, pogbienie rowów odpywowych, budowa lub wymiana przepustów drogowych, monta korytek betonowych w rejonach nr 1 i nr 2 Gminy Kartuzy

 

 Znak sprawy: IZ.271.50.2017

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.49.2017 Dostawa redniego samochodu specjalnego poarniczego, ratowniczo - ganiczego dla OSP

W dniu dzisiejszym, tj. 29.09.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  595589-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa redniego samochodu specjalnego poarniczego, ratowniczo - ganiczego dla OSP Brodnica Górna

 

 Znak sprawy: IZ.271.49.2017

 

>> peny tekst >>
 
IZ.271.44.2017 Budowa kolektora ciekw na odcinku Kiepino  Dzierno oraz budowa ...

W dniu dzisiejszym, tj. 08.09.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem 585802-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa kolektora cieków na odcinku Kiepino – Dzierno oraz budowa przepompowni w Grzybnie

 

Znak sprawy: IZ.271.44.2017

>> peny tekst >>
 
IZ.271.38.2017 UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 13.000.000,00 ZOTYCH

W dniu 18.08.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 157-326333 ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 13.000.000,00 ZOTYCH

 

Znak sprawy: IZ.271.38.2017


 


>> peny tekst >>
 
Budowa placw zabaw przy wybranych placwkach owiatowych na terenie Gminy Kartuzy

W dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2017 r. w Biuletynie Urzdu Zamówie Publicznych pod numerem  515322-N-2017 Zamawiajcy zamieci ogoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach owiatowych
na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Tre ogoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówie Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotyczca Czci nr 3 zamówienia

 

05-06-2017 r.


07-06-2017 r.

09.06.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowizany jest zoy Zamawiajcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zoeniem owiadczenia, Wykonawca moe przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w postpowaniu o udzielenie zamówienia

25-07-2017 r.

 © 2017 GMINA KARTUZY - zam�wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzajcych: 1376053
herb Kartuz
your IP is: 54.198.2.110, proxy: 54.198.2.110, host: ec2-54-198-2-110.compute-1.amazonaws.com (54.198.2.110)