IZ.271.38.2017 UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 13.000.000,00 ZŁOTYCH Drukuj Email

W dniu 18.08.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 157-326333 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 13.000.000,00 ZŁOTYCH

 

Znak sprawy: IZ.271.38.2017


 


DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

4) Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz Jednolitego Dokumentu Zamówień:

5) Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO


12-09-2017 r.

1) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1

2) Załącznik nr 1

3) Załącznik nr 2

4) Załącznik nr 3

5) Załącznik nr 4

6) Załącznik nr 5

7) Załącznik nr 6

13-09-2017 r.

Wyjaśnienia nr 2

 

15-09-2017 r.

20-09-2017 r.

Treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - związana z Modyfikacją nr 2 do SIWZ z dnia 15.09.2017 r.

 

Wyjaśnienia nr 4 do treści SIWZ z dnia 20.09.2017 r.

 

02-10-2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

31-10-2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »© 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1573993
herb Kartuz
your IP is: 54.158.199.217, proxy: 54.158.199.217, host: ec2-54-158-199-217.compute-1.amazonaws.com (54.158.199.217)